Partner Real Servis, s. r. o.

Partner Real Servis, s.r.o.
Južná trieda 48/C
040 01 Košice
IČO: 36728233
DIČ: 2022311104
IČ DPH: SK2022311104
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo: 19243/V

Tel: 0911 090 000 Mail: info@partnerrealservis.sk